Privacy Policy

Amber’s Art of Beauty vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via ambersartofbeauty.nl worden jouw gegevens opgeslagen zodra jij de website bezoekt, een account aanmaakt of het contactformulier invult. 

 

Wanneer jij een afspraak maakt  hebben wij deze gegevens nodig, zodat jouw afspraak gepland kan worden en ontvang je een bevestiging per mail. Middels deze privacyverklaring leggen we dan ook graag uit hoe we omgaan met die gegevens en met welk doel wij dit doen.

 

Dit is de privacyverklaring van Amber’s Art of Beauty), een onderneming met adres Engstraat 18, 5256BD te Heusden. Amber’s Art of Beauty is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68826869.

 

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://ambersartofbeauty.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze Website bezoekt met de computer, tablet of mobiele telefoon). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en ga jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze Privacy Statement is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Amber’s Art of Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 • Andere gegevens die jij aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie tussen Amber’s Art of Beauty en jijzelf, denk bijvoorbeeld aan e-mailverkeer.

 

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als jij onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van jouw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browserversie, de pagina’s van onze Website die jij bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken
Amber’s Art of Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Amber’s Art of Beauty verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens en aangeleverde bestanden bewaren
Amber’s Art of Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat u heeft aangegeven niet meer in onze bestanden te willen worden opgenomen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Waar slaan we uw persoonsgegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen het SARA salon soft systeem. Dit is geheel conform wet- en regelgeving. 

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Amber’s Art of Beauty deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amber’s Art of Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wat zijn uw rechten?
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ambersartofbeauty@gmail.com
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Amber’s Art of Beauty wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Amber’s Art of Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.


Contactgegevens
Amber’s Art of Beauty
Engstraat 18
5256 BD Heusden
E ambersartofbeauty@gmail.com
T +31 (0)618270189

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.